יומא טבא לרבנן: מסיבת סיום מסכת בכולל נתיבות

הרוצה להחכים – ידרים! ואין לך חכמים מאותם אנשי מעשה ויצירה, העוסקים איש איש לפרנסתו בעיסוקים שונים ומגוונים, אך בו-בעת אינם מוותרים על קביעת עיתים של לימוד ישיבתי קבוע, לאחר יום עמלם העמוס, מקדישים את הערב ללימוד בצוותא בחברותו ובדיבוק חברים בלימוד עיוני ומעמיק.

לאחר פורים, התאספו העומדים בבית ה’ לחגוג את סיום מסכת מגילה שנלמדה השתא, בסעודת סיום מלבבת ומיוחדת. הציבור התאסף בבית אחד הלומדים, הרב יצחק שוגרמן, אשר ערך בביתו את הסעודה בטוב טעם כיד המלך לכבודה של תורה ולומדיה, והלומדים הסבו לסעודת הסיום בשמחת-לב ועונג מיוחד.

בראש המסובים הסב רב הקהילה הגאון רבי שמואל מונטג שליט”א ששיבח את הלומדים על תבונתם להקדיש את הערבים ללימוד בעיון ובהלכה ואיחל שיזכו לעוד ועוד סיומים מתוך בריאות ונחת.

עוד השתתפו במעמד רבנים נכבדים מקהילת ישיבת הנגב: הגאון רבי משה בוטבול שליט”א, ר”מ דישיבת שכר שכיר בנתיבות ומשגיח רוחני בישיבת שדרות מיסודו של מרן רה”י רבי יששכר מאיר זצלל”ה; הרה”ג רבי מרדכי קלר מראשי ישיבת עטרת שלמה והרה”ג גדעון אקדע שליט”א, משגיח בישיבת עטרת שלמה.

דברי תורה נפלאים נשמעו מפי הרבנים שליט”א שלא חסכו מהביע את שמחתם והתפעלותם מהמסגרת הנפלאה של ‘אחות התורה’ ומהשפעתה הכבירה על סדר היום, ועל המשפחה המורחבת שאביהם קובע עתיו לתורה בעמל לב.

בהמשך הסעודה נערך זיץ מיוחד מלווה בשירי רגש ונשמה בניצוחו של הרב אלחנן שליו, שהביע את רינת הנשמה ושמחתה ולקראת סיום זכו המסובים לשמוע דברי ברכה וחיזוק מהרה”ג רבי חיים מגורי שליט”א, ראש ישיבת עטרת שלמה בנתיבות.

לאחר חצות ליל התפזרו המסובים לבתיהם כשאסמיהם מלאים בחיזוק נפלא להמשך ביתר שאת ועוז ומתוך קריאה ותקווה להרחבת השורות והוספת לומדים במסגרת חשובה זו.

דילוג לתוכן