כותב:

ירושלים על המפה: הכירו את סניף "מגדל" בשכונת בית וגן

כולל מגדל בבית וגן

למאמרים נוספים של

שיתוף:

הצטרף אלינו

הצטרף לחלוקת העלון מידי שבת בבית הכנסת שלך

migdal-1הרב שמואל שפירא // סניף "מגדל" – בית וגן (להצטרפות: 052-7647916)

הכולל נפתח בשנה שעברה לאחר שהרב משה בינדר, דחף אותי לפתוח את הסניף הראשון בירושלים. היה סניף בעבר שנסגר, לכן למעשה הסניף שלנו היה הראשון בירושלים ומספר 30 בארץ.

התחושה של כל חברי הכולל היא שאין זה עוד שיעור דף היומי וכדו' אלא משפחה אחת ומלוכדת, ומכאן נובעת ההשתתפות האמיתית בשמחה ובצרה של כל החברים, הן בעזרה פיזית וכספית והן בעזרה רוחנית.

בפרט בא הדבר לידי ביטוי כשאחד החברים אושפז ממושכות רח"ל, כולם התגייסו לעזרה, אם בהשתתפות בתורנויות שמירה בבית החולים, ביקורים סדירים ועוד. לצורך עידוד ותמיכה, העתיק הכולל את משכנו מספר פעמים לבית החולים או לבית החולה. וכדוגמה אחת מיני רבות: בשבת חנוכה התאספנו כולנו בליל שבת קודש לאחר הסעודה בקומה 10 בבית החולים שערי צדק, לעונג שבת משותף עם כיבוד קל ודברי תורה מענייני דיומא, כאשר חלק מהחברים צועדים בשמחה 45 דק' (!) ובלבד לשמחו, כי הלא בני משפחה אחת אנחנו!

הכולל שוכן בבית הכנסת 'מגדל' אשר לאחר תפילת מנחה וערבית בזמן היה סוגר את שעריו, אך לאחר פתיחת כולל "אחוות תורה" נפתח בבית הכנסת כולל ערב נוסף הפועל לאחר כולל "אחוות תורה" וקול התורה נשמע עד לשעות המאוחרות של הלילה – ובכך בית הכנסת משמש 'מגדל אור' המפיץ אורו לכל הסביבה.

כל מי שמגיע לכולל מעיד שהקביעות הזאת במסגרת 'אחוות תורה' שינתה לו את החיים. אנחנו לומדים נושאים הלכתיים בצורה עיונית, מהגמרא עד הלכה למעשה והלומדים מרגישים איך הלימוד משפיע עליהם ומעלה את הרמה הרוחנית.

migdal-2 migdal-3

למאמרים נוספים של

למאמרים אחרונים

שיתוף:

דילוג לתוכן