כותב:

גליון 11 | שבט תשע"ח

הלומד ה-2000 הצטרף לאחוות תורה

למאמרים נוספים של

שיתוף:

הצטרף אלינו

הצטרף לחלוקת העלון מידי שבת בבית הכנסת שלך

למאמרים נוספים של

למאמרים אחרונים

שיתוף:

דילוג לתוכן