כותב:

גליון 12 | אדר תשע"ח

שולחן הדוברים באירוע סיום הש"ס

למאמרים נוספים של

שיתוף:

הצטרף אלינו

הצטרף לחלוקת העלון מידי שבת בבית הכנסת שלך

למאמרים נוספים של

למאמרים אחרונים

שיתוף:

דילוג לתוכן