כותב:

גליון 14 | אייר תשע"ח

כתבה הרב נתן זוכובסקי

למאמרים נוספים של

שיתוף:

הצטרף אלינו

הצטרף לחלוקת העלון מידי שבת בבית הכנסת שלך

למאמרים נוספים של

למאמרים אחרונים

שיתוף:

דילוג לתוכן