ועידת 'ששמת חלקנו'

נגן וידאו

המהפכה הרוחנית של "אחוות תורה"

במעמד גדולי ישראל וראשי ישיבות ומול אלפי הלומדים, נשיא ומייסד "אחוות תורה" הגאון רבי דוד לייבל הכריז: "אנחנו אפרים ומנשה, אנחנו גד ואשר, אנחנו עם ישראל; אם חיים כבני תורה, ומקפידים על ההלכה, אנחנו נתתקבל לכתחילה לכל חיידר, לכל ישיבה, לכל סמינר ולא צריך לפתוח מוסדות נפרדים"

 
אלפי לומדי "אחוות תורה" התכנסו ביום חמישי י"ז סיוון תשע"ח בבנייני האומה בירושלים, לרגל ועידת ההוקרה "ששמת חלקנו" שנערכה לכבודם, במעמד גדולי ישראל וראשי ישיבות מכל החוגים והעדות, דיינים ומורי הוראה, אדמו"רים, רבני ערים ורבני קהילות חשובים, שהגיעו להוקיר את לומדי "אחוות תורה". 
 

אלפי הלומדים הגיעו בשעה היעודה לבנייני האומה, התכבדו במיני מאכל והתרשמו מגלריה ענקית אשר הציגה תמונות של יותר מאלף לומדים עם הקדשה אישית לכל אחד. לאחר מכן נכנסו לאודיטוריום אוסישקין לתפילת ערבית במעמד גדולי ישראל שליט"א. תחילה כובד נשיא מועצת החכמים, חכם שלום כהן שליט"א, לשאת דברים, במהלכם התייחס לחשיבות לימוד התורה בכל מצב ובכל תנאי.

אחריו הוקרנה ברכתו של מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אשר נמסרה בעת ביקורם של ראשי הכוללים במעונו הקדוש, בראשות ראש ועד ההלכה דאחוות תורה, הגאון הגדול רבי יואל פרידמן שליט"א. כן הוצגה ברכתו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אשר העביר מסר מיוחד לבאי הוועידה.

דבריו של מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי שליט"א לאירוע הובאו על ידי הגאון רבי חזקיהו אי"ש טורצ'ין שליט"א:

"הנני לחזק את ידי הבעלי בתים והעוסקים בדבר שקיבלו על עצמם חוק ולא יעבור לקבוע עתים לתורה אף שעסוקים בפרנסתם, והוא באמת חיוב גמור לכל אחד ואחד, וכדאיתא בשו"ע סי' קנ"ה, ולשון השו"ע שם, ויקבע עת וצריך שיהיה אותו עת קבוע שלא יעבירנו אף אם סבור להרוויח הרבה. וכתב המ"ב שם בשם הירושלמי ואיש כזה הוא מבעלי אמונה שמאמין ובוטח בה' שלא יחסר לו מזונותיו על ידי זה, ועיי"ש שהביא מהגמ' "כשמכניסים אדם לדין שואלים אותו קבעת עתים לתורה" ע"כ מה יפה עשו שמזרזין דבר זה ויהא חלקי עמהן ויזכו על ידי זה בעזה"י ללמוד כל היום וכל הלילה ומלאכתם נעשית על ידי אחרים".

לאחר מכן נשא דברים ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי שליט"א. בלהט הדברים איחל הגר"י אזרחי לאלפי המשתתפים "שתזכו להיות מן הלומדים הקובעים עתים למלאכה". מיד אחריו הוזמן מייסד ונשיא "אחוות תורה", הגאון רבי דוד לייבל שליט"א, לשאת את המשא המרכזי.

"נאום השבטים החרדי"

לאחר שירת 'ימים על ימי מלך' סוחפת ומעצימה על ידי אלפי המשתתפים בוועידה, פתח הגר"ד לייבל את נאומו, אשר כונה "נאום השבטים החרדי", בו התייחס באריכות לדרכה של אחוות תורה, לאחדות המתבקשת בין כל הזרמים, החוגים והעדות באמצעות לימוד תורה.

הגר"ד לייבל הסביר על שלמות המגזר החרדי, המורכב משבטים שונים והכריז כי לומדי "אחוות תורה" שיקפידו על אורחות חיים של בני תורה ויקיימו את השולחן ערוך צריכים להשתלב בתוך המוסדות הקיימים על מנת להפרות זה את זה. הגר"ד לייבל הוסיף ואמר כי האברכים צריכים את העובדים כשם שהעובדים צריכים את האברכים, "לא במישור הכלכלי אלא במישור הערכי", בכך שאברכים שרואים בעלי בתים שנוהגים ביושר ובאמונה בעסקיהם, מתחזקים אף הם על ידיהם.

"יהודים שקובעים עתים לתורה אינם אנשים סוג ב', ואלו שנכון היה להם לצאת לעולם המעשה, וחיים על פי שולחן ערוך מעמדם בחברה החרדית צריך להיות לכתחילה", אמר הגר"ד לייבל, והוסיף:"גדולי הדור באו לכאן היום להתייחס ולהורות איך צריכים להיראות שאר השבטים כמו שהיו נראים בתפארתם. איך צריך להיראות שבט יהודה מחדש. איך צריך להיראות שבט בנימין מחדש.

"איך צריך להיראות חבר כנסת, ראש עיר, מנכ"ל, מקורבי השלטון איך צריך להיראות עורך דין, רופא. איך צריך להיראות עיתונאי, פרסומאי, איש הייטק. זוהי מטרתה של אחוות תורה המאפשרת ועוזרת לכל השבטים, לעם ישראל, להיראות כמו שהוא צריך להיראות: בני תורה!".

"ללכת בראש מורם!"

מחיאות כפיים סוערות נשמעו שוב ושוב במהלך נאומו המכונן של נשיא "אחוות תורה", שהמשיך להלהיב את אלפי הלומדים ולרומם את קרנם מול שורה ארוכה של גדולי ישראל, ראשי ישיבות ויושבי על מדין: "ארגון 'אחוות תורה' מאגד את העובדים הרוצים לקיים את ה"שולחן ערוך" ככתבו וכלשונו, בסימן קנ"ו סעיף א', "ואחר כך ילך לעסקיו דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון … ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע". גם מקיימים את ה"שולחן ערוך" סימן קנ"ה סעיף א': "אחרי שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד וצריך שאותו עת יהיה קבוע".

"מי שמקיים את סימני ה"שולחן ערוך" צריך ללכת בראש מורם! כי מי שלא מכבד את עצמו אינו יכול להתקדם בחיים להיות יהודי טוב, הוא לא יתקדם באידישקייט שלו. צריך להתאמץ לבוא כל יום שיהיה "קבוע" כדברי ה"שולחן ערוך! כשאדם לומד כל יום זה משליך על כל היום שלו, הוא מתנהג אחרת, הוא מחנך אחרת את ילדיו, הוא מקפיד על הכשרים טובים, אשתו מתלבשת בצורה נאותה.

"אנחנו אפרים ומנשה, אנחנו גד ואשר, אנחנו עם ישראל, וכיון שכן מגיע לנו, ללומדי אחוות תורה העובדים הקובעים עתים לתורה, להיכנס בלי שום אפליה לכל חיידר, לכל ישיבה, לכל סמינר, ולדעתי לא צריך ולא נכון לפתוח מוסדות לילדי העובדים בנפרד, אלא צריך את המיזוג שהוא מבורך לכולם ביחד.

"הערב באו גדולי ישראל מכל הגוונים מכל החוגים מכל המועצות, פוסקים, אדמו"רים, ראשי ישיבות, משגיחים, רבני קהילות חשובים. כולם באו להגיד לכם: אתם העובדים החרדים הלומדים תורה, אנחנו מעריכים אתכם! אנחנו מכבדים אתכם! חזקו ואמצו שבטי קה! חזקו ואמצו עם ישראל! חזקו ואמצו לומדי "אחוות תורה!".

צפו בנאום המלא של מייסד אחוות תורה הגאון רבי דוד לייבל שליט"א >>

נגן וידאו

כל גדולי ישראל על במה אחת

עשרות ראשי ישיבות, גדולי תורה, חברי מועצת החכמים וגדולי התורה, רבנים ויושבי על מדין פיארו את בימת הכבוד ושולחנות המזרח, ביניהם נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן, ראש ישיבת קול תורה הגאון הגדול רבי משה יהודה שלזינגר, כ"ק האדמו"ר ממודזיץ, ראש ישיבת יד אהרן הגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין, ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי, משגיח ישיבת מיר הגאון רבי אהרן חדש, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, משגיח ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי חיים וואלקין, ראש ישיבת אתרי הגאון רבי יצחק ברטלר, מרבני תל אביב הגאון רבי מרדכי אויערבך, רב העיר העתיקה הגאון רבי אהרן נבנצאל, מרבני העיר רחובות הגאון רבי אברהם רובין, רב שכונת גילה הגאון רבי אליהו שלזינגר, הדיין החשוב הגאון רבי מנחם מנדל שפרן, מרבני בית וגן הגאון רבי זאב פריינד, רב שכונת נווה יעקב הגאון רבי ישראל זילברמן, הדיין הרב יעקב מאיר שטיינהויז, רב דחסידי ויז'ניץ בברכפלד הרה"ג רבי ברוך שטרנבוך, הגאון רבי פנחס אליהו אייזנטל, מרבני קרית הרצוג הגאון רבי אשר ברסלויער, רב קהילת 'נזר אהרן' הגאון רבי יצחק זר, מרבני אחוות תורה הגאון רבי חזקיהו אי"ש טורצ'ין, הגאון רבי משה טוביה ויסברגר, רב הקהילה החרדית בנתיבות הגאון שמואל מונטג, מו"ץ נתניבות הגאון רבי יורם כהן, הגאון רבי עמרם פריד, רב חניכי הישיבות באלעד הגאון רבי שמואל כהן ורבנים נוספים.

אווירה סוחפת ומרגשת

בתום החלק הראשון של האירוע, עשרות הרבנים שפיארו את שולחנות המזרח ירדו בזה אחר זה מן הבמה, לטובת מופע אומנותי מרהיב ומושקע שהוצג בפני המשתתפים.

עין לא נותרה יבשה בזמן שחברי מקהלת 'מלכות', שחקנים וניצבים עלו על הבמה, בהובלת המגיש והתסריטאי מרדכי צין, והמחישו סיפור מעורר השראה באמצעות משחק, שירה ומיצג אור-קולי. חברת 'טיפ הפקות' של מרדכי רבינוביץ ניהלה את האירוע ביד רמה ודאגה להציב על הבמה העתק של משרד מפואר וכן של בית מדרש הומה אדם, בהשקעה אדירה של משאבים גדולים, לצורך המחזה המקצועי והמרגש. המופע לווה בציורי חול מרהיבים של האומן אהרן זאב ברנשטיין.

"היסטוריה", כתב אחד המשתתפים באירוע למנהלי הארגון, "אירוע בכזה סדר גודל, ראשון מסוגו, גם מבחינת ההשתתפות של הציבור, היה מרגש מאוד. האירוע נתן לי כוחות מחודשים ותחושת שייכות למשהו גדול וחזק".

אחד מראשי הכוללים, אמר: "רציתי להוקיר ולומר תודה על הערב המושקע בכל מכל כל. חברי הכולל לא הפסיקו להלל ולשבח, יצאו מחוזקים עד מאוד. אני חושב שהם עוד לא ראו דברים כאלה. כבר היום ראינו תוצאות, שזה מדבק לעוד חברים. יישר כוח עצום".

בבוקר יום שישי התקבלה הודעה מרגשת מלומד ותיק: "אני עדיין מעבד את הרגשות שלי, אבל קמתי הבוקר עם תחושה שכבר מזמן לא הרגשתי שייך, בתוך קבוצה כזו גדולה של אנשים חרדים, ומכל הסוגים, כשהמכנה המשותף הוא התורה בלבד. שנים שלא היה דבר כזה, תחושת השייכות היא דבר אדיר. כאשר המחבר בינינו זו התורה, אין דבר מרגש מזה. זו המתנה הכי גדולה שיכולתי לבקש לעצמי".

דילוג לתוכן