משהו לקרוא

מאמרים המתפרסמים ב״אחוותא״: עלון שבועי לאקטואליה תורנית מבית 'אחוות תורה'

פשוט לחנך

תפקידים, אתגרים ודגשים ייחודיים במערכת החינוך החרדית

תורה ומלאכה

התחקות אחר דמותו הכבירה של ה'אור החיים' הקדוש. מגדולי פרשני המקרא בתקופת האחרונים, פרשן התלמוד, מקובל ופוסק הלכה

זווית חינוכית בפרשה

כיצד המילים שלנו משקפות ומעצבות את עולמנו הפנימי והסובב אותנו

הדף היומי

בפרק לא יחפור מתגלה עולם מקביל של דינים ותקנות שנועדו לאפשר את השימוש של הפרט ברשותו, בעוד עולם הנזיקין של בבא קמא התמקד בחובות השמירה והתשלום על נזק

מחשבות טובות

לקחים מפרשת בלק בהגותו של ר' נתן מברסלב: הבנת עומק הבחירה החופשית והשלכותיה על חיינו

טור אורח

מספר תובנות שנלמדות מהפסוק על ייחודיות, גיוון וצמיחה רוחנית בעם ישראל

הגות בפרשה

ברכת בלעם מלמדת כי דווקא המתח בין האוהלים השונים הוא מקור הברכה

עבודה כהלכה

איך מתמודדים בפועל בסביבה קשה מבחינת טוהר ועדינות השפה, האם ניתן לשרוד בסביבה כזו וכיצד אנשים עשו זאת בפועל?

פשוט לחנך

השבוע נכיר את תפקידו המורכב של היועץ החינוכי במערכת החינוך ונסביר כיצד עבודתו משתלבת במסגרת החינוך החרדי, תוך הדגשת ההבדל בינו לבין המטפל הנפשי

תורה ומלאכה

מגדולי תלמידי החכמים בספרד בדורו, ראש ישיבה, פוסק הלכה, ובעל ידע בפילוסופיה. תלמידו של הרי"ף, חבר לרבי יוסף אבן מיגאש, רבו של הראב"ד הראשון, ומושא משוררי בני דורו

זווית חינוכית בפרשה

כיצד סיפורים על מסירות נפש, אמונה והתמודדות מעצבים את זהותנו, מחזקים את אמונתנו ומהווים גשר חי בין דורות של מסורת ישראל

הדף היומי

הגמרא מקדימה את הכלכלה המודרנית, מעשירה את הבנתנו בעסקאות מורכבות, ומדגימה את הרלוונטיות המתמשכת של לימוד התורה לחיים המעשיים בכל תחום
דילוג לתוכן