משהו לקרוא

מאמרים המתפרסמים ב״אחוותא״: עלון שבועי לאקטואליה תורנית מבית 'אחוות תורה'

מחשבות טובות

איזה היגיון יש בטענת הטמאים? האם אדם שפספס מועד של רכבת יכול לבוא ולומר "למה אגָרע" בטענה שהגיע מאוחר?

טור אורח

הפטרת השבוע מלמדת אותנו כי העיקר בעבודת ה' אינו בכוח ובגודל המעשים החיצוניים

הגות בפרשה

מדוע לא חשש משה מנבואתם של אלדד ומידד, ומה הייתה תשובתו לחששות שהביעו הנער ויהושע בן נון?

הדף היומי

על אף הפטור העקרוני של 'רבנן לא בעי נטירותא', ישנם מצבים ושיקולים מעשיים שבהם גם תלמידי חכמים עשויים להידרש לשלם מסי שמירה

זווית חינוכית בפרשה

על החשיבות של חיבור פנימי לקדושה ולבורא עולם, כבסיס ללימוד תורה ועשיית מצוות מתוך אהבה ורצון אמיתי

פשוט לחנך

כיצד להנחיל לילדיהם את ערכי התורה באופן שיהפכו לחלק בלתי נפרד מאישיותם ומהתנהגותם

זווית חינוכית בפרשה

סיפורה של אמו של שמשון, אותו אנו קוראים בהפטרה, מלמד אותנו מהו חלומה של כל אמא

מחשבות טובות

השבוע נמשיך נושא בו פתחנו בשבוע שעבר ונלבן אותו לאור דברי חז"ל במסכת אבות ועל פי פירוש ה'שפת אמת'

טור אורח

מטרת גידול הילדים לתורה ומצוות, היא לגלות את כבוד ה' בעולם ולקיים את תכלית הבריאה. בעקבות אירוע 'אבות ובנים'

הגות בפרשה

המבקש לקבל על עצמו נזירות חייב ביתר שאת להבין שהתורה איננה סותרת את החיים

מחשבות טובות

כוחם העצום של כיסופי הנשמה וגעגועיה לקב"ה הוא סוד קיומנו בגלות, והדרך לגאולה טמונה בהפעלת כוח זה בדיבורים פשוטים ובפשטות לב

הגות בפרשה

הקללות מרובות מן הברכות משום שהן נועדו להניע אותנו לשמירת מצוות באמצעים שאינם לשמה, אך צריך לזכור שתכלית התורה היא עשייה מאהבה
דילוג לתוכן