משהו לקרוא

מאמרים המתפרסמים ב״אחוותא״: עלון שבועי לאקטואליה תורנית מבית 'אחוות תורה'

יהודי בעולם המעשה

מה בעצם כל כך נורא בדיבור מלוכלך? מדברי רבותינו הקדושים על השפעתה השלילית של שפה ירודה וכמה חשוב להימנע ממנה

מחשבות טובות

לעמוד איתן מול הרוב: לקחים מפרשת המרגלים לימינו

טור אורח

מבט מעמיק על תגובת בני ישראל לדיווח המרגלים והשלכותיה לימינו

הגות בפרשה

לאחר חטא המרגלים, עם ישראל שב בתשובה. דחיית תשובתם מלמדת אותנו תובנה חשובה על תהליך התשובה הראוי

הדף היומי

בירור הלכתי בסוגיית 'מסדרין לבעל חוב', מאיר את יסודות דיני ממונות וחובת הצדקה, ומעלה שאלות נוקבות על היחס בין עמל התורה ודאגות הפרנסה

זווית חינוכית בפרשה

מדברי הרש"ר הירש ועד שדה הקרב: הכוח המפתיע של הציצית בחיזוק רוח הלוחמים

תורה ומלאכה

חיבורו המפואר של האבן עזרא 'אגרת השבת' סוֹכֵם את דמותו הכבירה, ומלמד שידיעותיו בחכמת המדע נוצלו להאדיר את כבוד התורה, ולחזק את היהדות בעידן של תמורות. מאמר רביעי ואחרון בסדרה

יהודי בעולם המעשה

פער השפה בין התרבות היהודית שבה אנחנו מנהלים את חיינו ובין התרבות המערבית השוררת ברחוב ובה אנו נפגשים במקומות העבודה, עלול להציב אתגר משמעותי הפוגע מעבר למילים, גם בטהרת הנ

מחשבות טובות

איזה היגיון יש בטענת הטמאים? האם אדם שפספס מועד של רכבת יכול לבוא ולומר "למה אגָרע" בטענה שהגיע מאוחר?

טור אורח

הפטרת השבוע מלמדת אותנו כי העיקר בעבודת ה' אינו בכוח ובגודל המעשים החיצוניים

הגות בפרשה

מדוע לא חשש משה מנבואתם של אלדד ומידד, ומה הייתה תשובתו לחששות שהביעו הנער ויהושע בן נון?

הדף היומי

על אף הפטור העקרוני של 'רבנן לא בעי נטירותא', ישנם מצבים ושיקולים מעשיים שבהם גם תלמידי חכמים עשויים להידרש לשלם מסי שמירה
דילוג לתוכן