משהו לקרוא

מאמרים המתפרסמים ב״אחוותא״: עלון שבועי לאקטואליה תורנית מבית 'אחוות תורה'

זווית חינוכית בפרשה

על החשיבות של חיבור פנימי לקדושה ולבורא עולם, כבסיס ללימוד תורה ועשיית מצוות מתוך אהבה ורצון אמיתי

תנועת הצדיקות

דמות מופת שהקפידה על יושר ואמת פנימית בכל עסקה, דמותו של ר' שרגא פייבל פרנק, מלמדת אותנו שיעור חשוב על יראת שמים אמיתית בחיי המסחר

פשוט לחנך

כיצד להנחיל לילדיהם את ערכי התורה באופן שיהפכו לחלק בלתי נפרד מאישיותם ומהתנהגותם

זווית חינוכית בפרשה

סיפורה של אמו של שמשון, אותו אנו קוראים בהפטרה, מלמד אותנו מהו חלומה של כל אמא

מחשבות טובות

השבוע נמשיך נושא בו פתחנו בשבוע שעבר ונלבן אותו לאור דברי חז"ל במסכת אבות ועל פי פירוש ה'שפת אמת'

טור אורח

מטרת גידול הילדים לתורה ומצוות, היא לגלות את כבוד ה' בעולם ולקיים את תכלית הבריאה. בעקבות אירוע 'אבות ובנים'

הגות בפרשה

המבקש לקבל על עצמו נזירות חייב ביתר שאת להבין שהתורה איננה סותרת את החיים

עבודה כהלכה

בפרק האחרון בסדרת הטורים העוסקת בהלכת 'לפני עיוור לא תתן מכשול' נעסוק בשאלה שכיחה של הגשת מזון למי שלא יברכו עליו

פשוט לחנך

גם כשהזמן קצר והמלאכה מרובה, הלימוד המשותף של אב ובנו הוא הזדמנות יקרת ערך ליצירת קשר, להעברת ערכים ולבניית מסורת. אז איך עושים את זה נכון? טור מיוחד לרגל האירוע המכונן 'אבות ובנים - כולנו כאחד'

תורה ומלאכה

עיון במקורות המנהג מנפץ את התפיסה שהתיקון נועד רק למי שאינם תופסי תורה, ומיישר קו לימוד אחיד בין בעלי תורה מובהקים למי שתורתם עם מלאכה. התמסדות המנהג בקרב קהילות הספרדים והתפשטותו בקרב כלל ישראל, מעיד על ליבת הגישה לפיה לכל יהודי חלק בתורה

זווית חינוכית בפרשה

מה שנדרש זו אחדות, לא אחידות. ניתן לחלוק, ניתן להתווכח, אבל אסור לקטלג ולהוציא מחוץ לתחום את מי שלא הולך בצבע המכנסיים שלי

הדף היומי

משלא מצאתי תשובה מניחה את הדעת בדין פטור מתשלומין בסוגיית "בעליו עמו" בהלכות שאלה, השבוע נישאר בשאלה פתוחה
דילוג לתוכן