דיונים על הבעיה הפסיכופיזית

על הפעילות:

הבעיה הפסיכופיזית מאז אפלטון, דקרט, המסורות המודרניות, בפנומנולגיה, דואליזם או מוניזם אונטולוגי או אפיסטמולוגי, ליבוביץ, חומסקי ועוד. דיון והשוואה לסוגיות דתיות על הנפש (שמונה פרקים למשל) או הנשמה בקבלה.

תמונת בסיס של גבר בחליפה

על המרצה

נשוי פלוס שלושה. בוגר ישיבת קול תורה ו14 שנים בכולל. מזה שמונה שנים ר"מ בישיבת דעת תבונות. מרצה כחמש עשרה שנה על סוגיות במחשבת ישראל ובמפגש של פילוסופיה ודת. בדגש על משנת הרמב"ם

הזמנת הפעילות

דילוג לתוכן