הכרעה בספקות

על הפעילות:

ספק, חזקה, נאמנות עד אחד, חזקה דמעיקרא ועוד

תמונת בסיס של גבר בחליפה

על המרצה

בוגר ישיבת עטרת ישראל. מלמד מזה 27 שנים במדרשית נעם. משמש כמנהל החינוכי במדרשיה – 19 שנים מרצה ב”נפש יהודי” ב”לב לאחים” מעט ב”הדברות” ובמסגרות שונות.

הזמנת הפעילות

דילוג לתוכן