עיונים במושג צלם א-לוהים

על הפעילות:

דיון החל מחז"ל ועד העת החדשה בסוגית הצלם. הן מנקודת המבט של שלילת האנתרופומרפיה והן כביטוי לתכלית האדם העולם

תמונת בסיס של גבר בחליפה

על המרצה

נשוי פלוס שלושה. בוגר ישיבת קול תורה ו14 שנים בכולל. מזה שמונה שנים ר"מ בישיבת דעת תבונות. מרצה כחמש עשרה שנה על סוגיות במחשבת ישראל ובמפגש של פילוסופיה ודת. בדגש על משנת הרמב"ם

הזמנת הפעילות

דילוג לתוכן