הגות בפרשה

הגות בפרשה

ברכת בלעם מלמדת כי דווקא המתח בין האוהלים השונים הוא מקור הברכה

Uncategorized, הגות בפרשה

חטא מי מריבה לא היה כה גדול, אך הוא חשף פגם מסוים ביחסו של משה לבני ישראל שמחמתו הוא לא יכול היה להכניסם לארץ

הגות בפרשה

מדוע חוששים בני ישראל מכך שהקרב אל משכן ה' מת, ומפני מה הוטלה האחריות על כך על הכהנים

הגות בפרשה

לאחר חטא המרגלים, עם ישראל שב בתשובה. דחיית תשובתם מלמדת אותנו תובנה חשובה על תהליך התשובה הראוי

הגות בפרשה

מדוע לא חשש משה מנבואתם של אלדד ומידד, ומה הייתה תשובתו לחששות שהביעו הנער ויהושע בן נון?

הגות בפרשה

המבקש לקבל על עצמו נזירות חייב ביתר שאת להבין שהתורה איננה סותרת את החיים

הגות בפרשה

תהליך התהוותו של עם ישראל מלמד שרק בהתאחדות תחת הנהגה אחת נוכל לממש את ייעודנו להיות עם ה' בארץ ישראל

הגות בפרשה

הקללות מרובות מן הברכות משום שהן נועדו להניע אותנו לשמירת מצוות באמצעים שאינם לשמה, אך צריך לזכור שתכלית התורה היא עשייה מאהבה

הגות בפרשה

מצוות השמיטה מעבירה את מסר ההתבטלות לה', אך לאחר שבע שמיטות ניתן להגיע לתכלית שהיא לקיחת האחריות
דילוג לתוכן