טור אורח

טור אורח

הפטרת השבוע מלמדת אותנו כי העיקר בעבודת ה' אינו בכוח ובגודל המעשים החיצוניים

טור אורח

מטרת גידול הילדים לתורה ומצוות, היא לגלות את כבוד ה' בעולם ולקיים את תכלית הבריאה. בעקבות אירוע 'אבות ובנים'

טור אורח

כי תשא את ראש בני ישראל. אחד הדברים שאנו רואים במניין בני ישראל, הוא שלכל יהודי ויהודי יש ערך עצמי. כל אחד ואחד נספר לעצמו, כי חוץ ממעלת היותו שייך לציבור יש משמעות לכל יחיד ויחיד. 
דילוג לתוכן