יהודי בעולם המעשה

יהודי בעולם המעשה

איך ניתן להתמודד עם חשיפה לשפה בלתי ראויה במקומות עבודה ובמצבים חברתיים שונים?

יהודי בעולם המעשה

מה בעצם כל כך נורא בדיבור מלוכלך? מדברי רבותינו הקדושים על השפעתה השלילית של שפה ירודה וכמה חשוב להימנע ממנה

יהודי בעולם המעשה

פער השפה בין התרבות היהודית שבה אנחנו מנהלים את חיינו ובין התרבות המערבית השוררת ברחוב ובה אנו נפגשים במקומות העבודה, עלול להציב אתגר משמעותי הפוגע מעבר למילים, גם בטהרת הנ
דילוג לתוכן