תורה ומלאכה

תורה ומלאכה

התחקות אחר דמותו הכבירה של ה'אור החיים' הקדוש. מגדולי פרשני המקרא בתקופת האחרונים, פרשן התלמוד, מקובל ופוסק הלכה

תורה ומלאכה

מגדולי תלמידי החכמים בספרד בדורו, ראש ישיבה, פוסק הלכה, ובעל ידע בפילוסופיה. תלמידו של הרי"ף, חבר לרבי יוסף אבן מיגאש, רבו של הראב"ד הראשון, ומושא משוררי בני דורו

תורה ומלאכה

רבה של דרום ספרד, חכם תלמודי, מדינאי, אסטרונום, אסטרולוג, משורר, ובעל ידע בפילוסופיה. מפטרוניו של הר"י מיגאש, ומפארי יהדות תור הזהב של ספרד

תורה ומלאכה

חייו, דרכו, יצירתו ומשנתו של רב רבנן, מראשוני הראשונים, מפארי דור תור הזהב של ספרד, וחלוץ הפיוט הדתי הספרדי

תורה ומלאכה

חיבורו המפואר של האבן עזרא 'אגרת השבת' סוֹכֵם את דמותו הכבירה, ומלמד שידיעותיו בחכמת המדע נוצלו להאדיר את כבוד התורה, ולחזק את היהדות בעידן של תמורות. מאמר רביעי ואחרון בסדרה

תורה ומלאכה

עיון במקורות המנהג מנפץ את התפיסה שהתיקון נועד רק למי שאינם תופסי תורה, ומיישר קו לימוד אחיד בין בעלי תורה מובהקים למי שתורתם עם מלאכה. התמסדות המנהג בקרב קהילות הספרדים והתפשטותו בקרב כלל ישראל, מעיד על ליבת הגישה לפיה לכל יהודי חלק בתורה
דילוג לתוכן