אליעזר שטיינברגר

תמונת בסיס של גבר בחליפה

אני משמש כראש ישיבה חרדית תיכונית: נשמת התורה. במשך 15 שנה הייתי ר"מ בישיבת מערבא.
קרוב ל20 שנה אני משמש כמרצה בארגון 'נפש יהודי' ונותן הרצאות במסגרות חינוכיות נוספות.

הרצאות ופעילויות

כל מעגל החגים
דילוג לתוכן