אפרים פרידמן

תמונת בסיס של גבר בחליפה

מרצה בנפש יהודי, בעבר בעוד גופים כמו: הידברות, להב – הדרכת זוגיות, ודברת בם – הדרכה חינוכית.
ר”מ בישיבת נהרדעא. כרגע ראש כולל של בחורים אקדמאיים.

הרצאות ופעילויות

עיבוד אמונה או איבוד אמונה – בחינת אמונה מול משברים
דילוג לתוכן