נתן רוזן

תמונת בסיס של גבר בחליפה

מרצה בנפש יהודי , ערכים סמינרים חרדים ועוד – יועץ ארגוני

הרצאות ופעילויות

איך לדבר בציבור
דילוג לתוכן