פרשת שלח

תורה ומלאכה

חייו, דרכו, יצירתו ומשנתו של רב רבנן, מראשוני הראשונים, מפארי דור תור הזהב של ספרד, וחלוץ הפיוט הדתי הספרדי

פשוט לחנך

להצמיח מנהיגים מהבית: מדריך להורים ומחנכים לפיתוח יכולות הובלה והשפעה בקרב הדור הצעיר

יהודי בעולם המעשה

מה בעצם כל כך נורא בדיבור מלוכלך? מדברי רבותינו הקדושים על השפעתה השלילית של שפה ירודה וכמה חשוב להימנע ממנה

מחשבות טובות

לעמוד איתן מול הרוב: לקחים מפרשת המרגלים לימינו

טור אורח

מבט מעמיק על תגובת בני ישראל לדיווח המרגלים והשלכותיה לימינו

הגות בפרשה

לאחר חטא המרגלים, עם ישראל שב בתשובה. דחיית תשובתם מלמדת אותנו תובנה חשובה על תהליך התשובה הראוי

הדף היומי

בירור הלכתי בסוגיית 'מסדרין לבעל חוב', מאיר את יסודות דיני ממונות וחובת הצדקה, ומעלה שאלות נוקבות על היחס בין עמל התורה ודאגות הפרנסה

זווית חינוכית בפרשה

מדברי הרש"ר הירש ועד שדה הקרב: הכוח המפתיע של הציצית בחיזוק רוח הלוחמים
דילוג לתוכן