הרב ארי וסרמן

Uncategorized

כך יישמו גברים ונשים יראי שמים, את העצות להתמודדות בסביבת עבודה שונה, כדי לגרום לאחרים שלא להכשיל אותם בשפה זולה ובשמיעת דיבורים אסורים

עבודה כהלכה

איך מתמודדים בפועל בסביבה קשה מבחינת טוהר ועדינות השפה, האם ניתן לשרוד בסביבה כזו וכיצד אנשים עשו זאת בפועל?

יהודי בעולם המעשה

איך ניתן להתמודד עם חשיפה לשפה בלתי ראויה במקומות עבודה ובמצבים חברתיים שונים?

יהודי בעולם המעשה

מה בעצם כל כך נורא בדיבור מלוכלך? מדברי רבותינו הקדושים על השפעתה השלילית של שפה ירודה וכמה חשוב להימנע ממנה

יהודי בעולם המעשה

פער השפה בין התרבות היהודית שבה אנחנו מנהלים את חיינו ובין התרבות המערבית השוררת ברחוב ובה אנו נפגשים במקומות העבודה, עלול להציב אתגר משמעותי הפוגע מעבר למילים, גם בטהרת הנ

עבודה כהלכה

בפרק האחרון בסדרת הטורים העוסקת בהלכת 'לפני עיוור לא תתן מכשול' נעסוק בשאלה שכיחה של הגשת מזון למי שלא יברכו עליו
דילוג לתוכן