הרב דוד לייבל

הגות בפרשה

מדוע לא חשש משה מנבואתם של אלדד ומידד, ומה הייתה תשובתו לחששות שהביעו הנער ויהושע בן נון?

הגות בפרשה

המבקש לקבל על עצמו נזירות חייב ביתר שאת להבין שהתורה איננה סותרת את החיים

הגות בפרשה

הקללות מרובות מן הברכות משום שהן נועדו להניע אותנו לשמירת מצוות באמצעים שאינם לשמה, אך צריך לזכור שתכלית התורה היא עשייה מאהבה

הגות בפרשה

מצוות השמיטה מעבירה את מסר ההתבטלות לה', אך לאחר שבע שמיטות ניתן להגיע לתכלית שהיא לקיחת האחריות

פשוט לחנך

תלונות אנשי החינוך על מוסדות החינוך של ילדיהם מוכיחות שאכזבה או חוסר בתיאום ציפיות זו לא תופעה של ״אלו שלא מבינים״ אלא דבר גורף. בעיות רבות יכולות להיפתר מתוך בחירה נכונה של מוסד חינוכי עבור ילדינו.

עבודה כהלכה

האם שמירת שבת וכשרות היא עובדה משמעותית או משנית בריאיונות עבודה? האם הופעה לריאיון עבודה עם כיפה על הראש משדרת למראיין כי למבקש העבודה יש מגבלות מסוימות בשל הקפדתו על מצוות היהדות
דילוג לתוכן