שלמה טייטלבאום

הדף היומי

בפרק לא יחפור מתגלה עולם מקביל של דינים ותקנות שנועדו לאפשר את השימוש של הפרט ברשותו, בעוד עולם הנזיקין של בבא קמא התמקד בחובות השמירה והתשלום על נזק

הדף היומי

הגמרא מקדימה את הכלכלה המודרנית, מעשירה את הבנתנו בעסקאות מורכבות, ומדגימה את הרלוונטיות המתמשכת של לימוד התורה לחיים המעשיים בכל תחום

הדף היומי

מדוע אנשים לא משלמים חובות מוקדם? הסוגיה שלנו חושפת תובנות מפתיעות על פסיכולוגיה כלכלית ואנושית

הדף היומי

בירור הלכתי בסוגיית 'מסדרין לבעל חוב', מאיר את יסודות דיני ממונות וחובת הצדקה, ומעלה שאלות נוקבות על היחס בין עמל התורה ודאגות הפרנסה

הדף היומי

על אף הפטור העקרוני של 'רבנן לא בעי נטירותא', ישנם מצבים ושיקולים מעשיים שבהם גם תלמידי חכמים עשויים להידרש לשלם מסי שמירה

הדף היומי

משלא מצאתי תשובה מניחה את הדעת בדין פטור מתשלומין בסוגיית "בעליו עמו" בהלכות שאלה, השבוע נישאר בשאלה פתוחה

הדף היומי

לפני 24 שנים, בהיותי ילד, זכיתי ללמוד 'השוכר את האומנין' עם ראש ישיבת אופקים, הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל. מה הוא לימד אותי?
דילוג לתוכן